Kreativitet som kernekompetence
i fremtidens arbejdsliv

Vi lever i et accelerationssamfund.
Det går hurtigere og hurtigere.
Uforudsigelighed banker på døren.
Konstant skal vi navigere i forandring,
finde på løsninger, udvikle og skabe nyt.

Vi har brug for kreativitet som kernekompetence
– både individuelt og som team.

Skriv til mig, hvis du er interesseret i sparring omkring hvordan, du løfter den kreative tilgang hos dig og dine kolleger.

Charlotte Gallina
Kreativ forretningsudvikler,
ejer Montblanc-Adventure,
Peptalk.dk & Creative-Adventure

Kreativ forretningsudvikling

Kreativ kompetence- og forretningsudvikler

Charlotte Gallina

har det meste af sit liv udfordret systemer og rammer. Hun inspirer til hvordan vi med vores kreativitet kan opnå arbejdsglæde og øget trivsel i vores (arbejds-)liv.

“Den kreative tilgang gør livet lettere.”

Charlotte Gallina

Fra kreativitet til innovation

Kreativitet er en vigtig kompetence i arbejdslivet uanset hvilket job, vi har. Alle står vi overfor udskiftninger, nye opgaver, udfordringer, forandring og problemløsning. Kunsten er at få øje på vores kreative potentiale. Her fra kan vi gå fra kreativ til innovativ – stadig med kreativitet, som en sikker havn og betydningsfuld ingrediens.

Du kan følge os på Instagram peptalkdk

Peptalkdk

Kreativitet har brug for struktur

Charlotte Gallina

Kreativ og ejer af Montblanc-Adventure

Tak til Ed Vossen for maleriet “Refleksion”, der pryder peptalk.dk som coverfoto – www.vossen.dk
Tak til Pia Daugaard for portrætfotos af Charlotte – www.piadaugaard.dk
Tak til anja.robanke.dk  for design af peptalk.dk